ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

สัมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยากาศการสัมนา ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย มีผู้สนใจเข้ารับฟังจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา