ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

สัมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 3 สมุทรปราการ

บรรยากาศการสัมมนา ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา