ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

สัมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร

นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรับรองและการขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ รวมถึงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามแนวทางที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กำหนด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ