ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

สัมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 จังหวัดอยุธยา

นายโสภณ มณีโชติ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาใน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ณ  โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา